Projekty UE

O projekcie

„Wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji opakowań kartonowych odpornych na duże zmiany wilgotności, klejonych przy zastosowaniu klejów o dużej elastyczności wiązań w szerokim zakresie temperatur”

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Podstawowym celem inwestycji technologicznej jest wzmocnienie aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa „ASTERIAS” Sp. z o. o. poprzez wdrożenie własnej nowej technologii, jak dotąd nie stosowanej na świecie – produkcji opakowań kartonowych odpornych na duże zmiany wilgotności, klejonych przy zastosowaniu klejów o dużej elastyczności wiązań w szerokim zakresie temperatur.

Efektem wdrożenia tej technologii będzie uruchomienie produkcji dotychczas nieoferowanych na rynku międzynarodowym produktów – wysokojakościowych zadrukowanych opakowań kartonowych o znacząco zmniejszonej absorpcji wilgoci i zwiększonej trwałości oraz elastyczności połączeń klejonych w warunkach zewnętrznych, charakteryzujących się dużymi wahaniami temperatur.

całkowity koszt netto realizacji projektu:

13 505 015,00 PLN

całkowita kwota wydatków kwalifikowanych:

13 333 333,34 PLN

wkład Funduszy Europejskich:

6 000 000 PLN

Okres realizacji:

01.04.2017 r. – 31.12.2018 r.