Wdrożenie niskonakładowej produkcji zindywidualizowanych opakowań dla szklanych przedmiotów i dzieł artystycznych

w firmie Asterias Sp. z o.o.

Projekt realizowany w ramach:

działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP

osi priorytetowej 2 Gospodarka regionalnej szansy

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Wartość projektu:

877 186,80 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem:

713 160,00 PLN

Wartość dofinansowania:

213 948,00 PLN

Okres realizacji:

16.04.2015 r. – 30.10.2015 r.